بایگانی برچسب: ثبت نام یوس در تبریز

برنامه اقامتی موسسه در طول ایام امتحانات یوس

اقامت داوطلبانی که همراه با مؤسسه ایپک یولو در امتحانات شرکت می کنند، این محل [...]

برنامه آزمون یوس دانشگاه های ترکیه

*با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر لحطه ای زمان آزمون دانشگاه ها ، [...]